Wie zijn wij?

Stichting “Hart voor Hoorn” is de maatschappelijke tak van Christengemeente De Hoorn. Wij geloven dat een kerk maatschappelijk relevant moet zijn.
Dat wil zeggen dat wij geloven dat het tot de taak en de verantwoordelijkheid van de kerk behoort om een helpende hand te bieden aan allen die op onze weg komen en onze steun nodig hebben. Deze steun kan betrekking hebben op allerlei gebieden van het leven en kan dus gericht zijn op praktische zowel als meer geestelijke nood.

Voor wie?

De oorsprong van deze stichting ligt dus in de kerk. Dit betekent dat wij onze motivatie en inspiratie voor hulpverlening vinden in de woorden van het evangelie. Tevens geloven wij dat het van groot belang is dat wij onze hulpverlening baseren op normen en waarden zoals wij die vinden in de bijbel. Degenen die betrokken zijn bij de hulpverlening zijn in de meeste gevallen ook aangesloten bij de kerk.

Dit betekent niet dat de hulpverlening zich uitsluitend richt op christenen of dat je zelf gelovig moet zijn om in aanmerking te komen voor onze hulp of om mee te doen met de activiteiten die we organiseren. Iedereen is welkom, jong en oud, gelovig, niet gelovig, anders-gelovig, allochtoon of autochtoon, etc.